top of page

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(English below)  
 
 
Bliv en del af Flids markeder og fællesskab 

Flids Julemarked i Nørrebrohallen afholdes i år d. 8,9. 0g 10.12. Ønsker du at udstille til Flids kommende marked er du meget velkommen til at sende os en ansøgning til flidmarked@gmail.com fra 01.08-14.08 med følgende indhold: 

• beskrivelse af dit professionelle kreative virke (materialer, teknikker, inspirationskilder m.m.), der kan bruges af Flid i en kommunikationskontekst. 
• 4-6 fotografier i høj kvalitet af kunst, design eller kunsthåndværk gerne via. Dropbox-link. Billederne skal ikke være i collageopsats eller indeholde rammer/tekst. 
• links til dine sociale medie-platforme
• et indblik i dine forskellige typer af samarbejder samt 
• hvilken type af bord, du er interesseret i (se mulighederne længere nede på siden). 

Samarbejder du med udenlandske leverandører og/eller indgår der sociokulturelle elementer i din designfremstilling; ønsker vi os en beskrivelse af disse. Vi accepterer selvsagt udelukkende ansøgninger, hvor udfærdigelsen af materialer samt produktion er foregået under ordentlige, dokumenterede arbejdsforhold. 
 


Priser for deltagelse*
Der er mulighed for at deltage én enkelt dag på Flid. Priserne for en dags udstilling er:
• Almindeligt bord (180*90cm): 1.200kr
• Dobbeltbord (360*90cm): 2.000kr

Skulle du i stedet ønske at deltage 2 dage, er priserne følgende:
• Almindeligt bord (180*90cm): 2.200kr
• Dobbeltbord (360*90cm): 3.400kr 


Ønsker du i stedet at være med alle dage: 
• Almindeligt bord (180*90cm): 3.200kr
• Dobbeltbord (360*90cm): 4.800kr 

*(alle priser på deltagelse er ex.moms)


Man er meget velkommen til at dele bord med en anden dygtig kunstner, designer eller kunsthåndværker. Ønsker man at dele et bord, da sendes en samlet ansøgning. Ønsker man sig bagvæg, må man meget gerne anføre dét i ansøgningen, da disse fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende. I tilfælde af aflysning 
Skulle der ske en uforudsigelig forhindring, er det indtil en måned før afviklingen af Flid gratis at melde fra, da Flid derved har mulighed for at finde nye udstillere. Sker aflysningen indenfor 14-30 dage før eventen, opkræves halvdelen af deltagergebyret. Melder du fra mindre end 14 dage før opkræves hele beløbet.  
Tvinges vi af samfundshensyn til at aflyse grundet samfundshensyn, opkræves der naturligvis ikke deltagergebyr. 


Flid besvarer alle ansøgninger hurtigst muligt og senest indenfor 21 arbejdsdage efter endt ansøgningsfrist. 
Vi glæder os til at høre fra dig.
Become a part of Flid's events and community 
If you are interested in becoming a part of Flid's upcoming Christmas Market on December 8th, 9th and 10th please send us an application at flidmarked@gmail.com between August 1st and 14th with the following information: 

- A description of your work
- Photo material of your art, design or craftsmanship preferably via Dropbox
- links to your social media platforms 
- a small peak into the different collaborations your company has 
- and what type of table you are interested in (the possibilities are in the following paragraph). 

If you cooperate with foreign suppliers or if your design contains sociocultural elements, we would like to have a description of those. We only accept applications from artists and craftsmen that use materials produced under proper working conditions or by workers allowed to have union. 

 
Pricing 
You can exhibit only one day at Flid's events. The prices are: 
•  Ordinary table (180*90cm): 1,200DKK
•  A double table (360*90cm): 2,000DKK

If you prefer anticipating all weekend the pricing is as follows: 
•  Ordinary table (180*90cm): 2,200DKK
•  A double table (360*90cm): 3,400DKK

Exhibiting all 3 days will cost: 
•  Ordinary table (180*90cm): 3,200DKK
•  A double table (360*90cm): 4,800DKK

(all prices are excluding WAT)

You can share a table with a fellow talented artist, designer or craftsman. Should you want to exhibit with a colleague please send a joint application with the information stated above. If you want a free back wall tell us in you in you application, as the back wall spaces are distributed by the first come first served principle. Registration is binding. 

 
In case of cancellation
Should you be so unfortunate as not to be able to participate, it is free for you to cancel your application a month prior to an event, thereby, creating an opportunity for Flid to find another interested artist. A sick leave 14-30 days before an event results in a racketeering of half of the participation fee and a cancellation less than 21 days before results in an full collection of the amounts. 

Artists, designers and craftmen will not be charged, should we be forced to cancel an event. 
You will receive your application answer 2-3 weeks at the latest. 


We look forward to meeting you. 

Flids Julemarked 2022

Flids Julemarked 2022

Afspil video
bottom of page