top of page

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(English below)  
 
 
Bliv udstiller til Flid

Flids Forårsmarked i Nørrebrohallen afholdes d. 6. + 7. april 2024. Ønsker du at udstille til Flids kommende marked er du velkommen til at sende os en ansøgning til flidmarked@gmail.com fra d.d. til og med d. 31.01.24 med følgende indhold: 

• beskrivelse af dit professionelle kreative virke (materialer, teknikker, inspirationskilder m.m.), der kan bruges af Flid i en kommunikationskontekst. 
• 4-6 fotografier i høj kvalitet af kunst, design eller kunsthåndværk gerne via. dropbox-link. Billederne skal ikke være i collageopsats og/eller indeholde rammer/tekst. 
• links til dine sociale medie-platforme
• et indblik i dine forskellige typer af samarbejder samt 
• hvilken type af bord, du er interesseret i (se mulighederne længere nede på siden). 

Samarbejder du med udenlandske leverandører og/eller indgår der sociokulturelle elementer i din designfremstilling; ønsker vi os en beskrivelse af disse. Vi accepterer selvsagt udelukkende ansøgninger, hvor udfærdigelsen af materialer samt produktion er foregået under ordentlige, dokumenterede arbejdsforhold. 
 

Priser for deltagelse*
Der er mulighed for at deltage én enkelt dag på Flid. Priserne for én dags udstilling er:
• Almindeligt bord (180*90cm): 1.200kr
• Dobbeltbord (360*90cm): 2.200kr

Skulle du i stedet ønske at deltage 2 dage, er priserne følgende:
• Almindeligt bord (180*90cm): 2.200kr
• Dobbeltbord (360*90cm): 3.600kr 

*(alle priser på deltagelse er ex.moms).


Man kan omkostningsfrit benytte stole, anmode om strøm til bord og bede om bagvæg (sidstnævnte bedes anført i ansøgningen, da borde med bagvæg fordeles efter først-til-mølle-princippet). Vil man gerne dele bord med en anden dygtig kunstner, designer eller kunsthåndværker, da sendes en samlet ansøgning. Tilmeldingen er bindende. 


I tilfælde af aflysning 
Skulle der ske en uforudsigelig forhindring, er det indtil en måned før afviklingen af Flid gratis at melde fra, da Flid derved har mulighed for at finde nye udstillere. Sker aflysningen indenfor 14-30 dage før eventen, opkræves halvdelen af deltagergebyret. Melder du fra mindre end 14 dage før opkræves hele beløbet.  
Tvinges vi af samfundshensyn til at aflyse grundet samfundshensyn, opkræves der naturligvis ikke deltagergebyr. 


Flid besvarer alle ansøgninger hurtigst muligt (dog senest indenfor 21 arbejdsdage) efter endt ansøgningsfrist. 
Vi glæder os til at høre fra dig! Become a part of Flid's events and community 
If you are interested in becoming a part of Flid's upcoming Christmas Market on April 6th and 7th 2024 please send us an application at flidmarked@gmail.com before January 31st with the following information: 

- A description of your work
- Photo material of your art, design or craftsmanship preferably via Dropbox
- links to your social media platforms 
- a small peak into the different collaborations your company has 
- and what type of table you are interested in (the possibilities are in the following paragraph). 

If you cooperate with foreign suppliers or if your design contains sociocultural elements, we would like to have a description of those. We only accept applications from artists and craftsmen that use materials produced under proper working conditions or by workers allowed to have union. 

 
Pricing 
You can exhibit only one day at Flid's events. The prices are: 
•  Ordinary table (180*90cm): 1,200DKK
•  A double table (360*90cm): 2,000DKK

If you prefer anticipating all weekend the pricing is as follows: 
•  Ordinary table (180*90cm): 2,200DKK
•  A double table (360*90cm): 3,400DKK


*(all prices are excluding WAT)
You are welcome to borrow chairs, ask for electricity or request a table in front on the wall at no expense. If you want a back wall tell us in you in you application, as the back wall spaces are distributed by the first come first served principle.

Should you wish to share a table with a fellow talented artist, designer or craftsman, please send a joint application with the information stated above. Registration is binding. 

 
In case of cancellation
Should you be so unfortunate as not to be able to participate, it is free for you to cancel your application a month prior to an event, thereby, creating an opportunity for Flid to find another interested artist. A sick leave 14-30 days before an event results in a racketeering of half of the participation fee and a cancellation less than 21 days before results in an full collection of the amounts. 

Artists, designers and craftmen will not be charged, should we be forced to cancel an event. 
You will receive your application answer 2-3 weeks at the latest. 


We look forward to meeting you! 

Flids Julemarked 2022

Flids Julemarked 2022

Afspil video
bottom of page